เรามุ่งมันที่จะพัฒนาโปรแกรม ...
อย่างต่อเนื่อง

และ .... สามารถปรับปรุง
ให้เข้ากับระบบงาน ของท่าน
 
 
 
 
 
 

TASOFT PRODUCT


 

HRMS : Human Resource Management System

  โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 
 ประกอบด้วย 11 Module ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  ระบบโครงสร้างองค์กร | ระบบสรรหา | ระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ | ระบบจัดการการฝึกอบรม | ระบบแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ | ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน | ระบบการจัดการข้อมูลการลางาน | ระบบการลงโทษทางวินัย | ระบบจัดการค่าตอบแทน | ระบบบริหารเงินเดือน | ระบบบริการตนเอง
 
DETAIL

 

PMS : PARCEL MANAGEMENT SYSTEM

 โปรแกรมบริหารการส่งสินค้า
 
  การจัดส่งพัสดุ | ข้อมูลพื้นฐานรถ | จัดตารางการส่ง | ตรวจสอบพัสดุขาออก | ตรวจสอบพัสดุขาเข้า | พัสดุรอรับ | รับพัสดุ | รายการพัสดุทั้งหมด | ข้อมูลลูกค้า | ข้อมูลการเดินรถ | ข้อมูลสรุปยอด  
 
 
 
DETAIL

 

ERP : Enterprise Resource Planning

 โปรแกรม การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
 
อีอาร์พีถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่กำลังได้รับความนิยม
  ระบบบริหารการซื้อสินค้า | ระบบบริหารเจ้าหนี้ | ระบบบริหารการขาย |ระบบบริหารลูกหนี้ |ระบบการเงินและธนาคาร | ระบบสินค้าและวัตถุดิบ | ระบบบริหารการผลิต | ระบบบัญชีทั่วไป | ระบบภาษี | ระบบทะเบียนสินทรัพย์
 
 
 
DETAIL

 

TMS : Ticket Management System

ระบบจองตั๋วรถทัวน์
 
จัดการข้อมูลจังหวัด | จัดการข้อมูลสายรถทัวร์ | จัดการข้อมูลรอบเวลาเดินทาง พร้อมกำหนด ราคาค่าตั๋ว
จัดการข้อมูลลูกค้า |ตรวจสอบประวัติการใช้บริการ | ตรวจสอบรายงานการจอง | สรุปยอดรายรับ รายวัน /รายเดือน/รายปี | สมัครสมาชิก | เส้นทางการเดินทาง | เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว
ตรวจสอบประวัติการใช้บริการ
 
DETAIL
 
 
 
    PRODUCT
    SERVICE
    ABOUT US
    CONTACT US
    สนใจสินค้าและบริการ
    ร้องเรียนการให้บริการ
    VDO Presentation
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ที เอ ซอฟต์ จำกัด ( TASOFT Co., Ltd.)
 
99/25 ชั้น 10 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ต จังหวัด นนทบุรี 11120
99/25 Software Park Building, 10 Fl.,Chaengwattana Rd.Klong-Gluea, Gluea,Pakkred Nonthaburi 11120
e-mail : info@tasoft.co.th

Hotline : (66) 094-475-6886

line id : tasoft

SERVICE PRODUCT SKILL
  Developer Team
  Develop ERP System
  ERP implementation
  Web Development
   
   
   
  HR Management System
  Ticket Management System
  Parcel System
  Easy Form Register
   
   
   
   
  C#.Net , VB.Net
  Windows Form
  Web Application (ASP.Net)
  Microsoft SQL Server
  Oracle
  PHP
  Mysql